verslag bewonersplatform

24okt

verslag bewonersplatform

Door Bewonersplatform

Verslag bewonersplatform 24/10/2018

 

Agendapunten:

  1. Evaluatie kermis  - combinatie ijzerfeest
  2. Jaarlijkse verwelkoming nieuwe inwoners Roesbrugge
  3. Communiatie met betrekking tot bewonersplatform
  4. Nieuwe data bewonersplatorm
  5. Varia

 

  1. De combinatie kermis – ijzerfeest was een meerwaarde.

Alle verenigingen zijn tevreden.

Suggesties:         -    loopfietsactiviteit evt op de baan uitvoere

-          Kermis evt starten op vrijdag met kermisfuif

-          Kermis dinsdag afschaffen daar er op dinsdag toch geen opkomst is

-          Op maandag gratis ritten behouden en nieuwe activiteit lanceren ipv ballonwedstrijd  à oudercomité stuurt ideeën/voorstellen door naar het feestcomité.

BELANGRIJK: Er kunnen vóór februari 2019 subsidiedossiers ingediend worden bij ECGT. Iemand zou hieromtrent info komen geven op het bewonersplatform of aan de kern van het bewonersplatform.

Een aantal ideeën leven reeds zoals gr route samenwerking met Houtkerque – fotowedstrijd gekoppeld of ‘petit paris’ grensoverschrijdend maken.

 

  1. Op zondag 03/02/2019 om 14u30 wordt een bewonersplatform georganiseerd in het buurtsalon; daarop worden alle nieuwe inwoners ook uitgenodigd! Er wordt aan stad Poperinge gevraagd de uitnodigingen hiertoe op te stellen en aan de nieuwe inwoners te Bezorgen.

 

  1. De communicatie omtrent het bewonersplatform zal in de toekomst als volgt gebeuren:

 

-          Flyers

-          Yzerbode

-          Facebook

-          Website Roesbrugge

 

  1. Nieuwe data bewonersplatform:

03/02  BWP met uitnodiging nieuwe inwoners  

14/03 Agendapunten nog te bepalen                    

06/06 Agendapunten nog te bepalen                    

26/09Agendapunten nog te bepalen                     

  1. Varia

 

Op 15/12/2018 is er opnieuw kerstbazaar in het OC Karel De Blauwer.

Op 12/01/2019 vindt er opnieuw een nieuwjaarsconcert plaats in de St Martinuskerk.

 

Dringende aanpak nodig van

-          Het jaagpad

-          Het fietspad Roesbrugge Proven en omgekeerd

-          Het ZWERFVUIL!!

 

 

Voorstellen:      Eventueel deskundigen uitnodigen op BWP.

                               Brievenbus voorzien voor berichten aan BWP

Komst Sint Maarten: eventueel ouders aanspreken om toe te zien op de veiligheid tijdens de aankomst en stoet.

Voorstel om het feestcomité de coördinerende rol te laten opnemen in de organisatie van bv kermis ed.

 

 

VOLGEND BEWONERSPLATFORM OP ZONDAG 03/02/2019 OM 14U30 IN HET BUURTSALON met hapje en drankje en verwelkoming nieuwe inwoners! Iedereen van harte welkom!!

 

 

 

 

 

 

 

 Naar het nieuwsoverzicht