Samana Roesbrugge-Haringe

Samana Roesbrugge-Haringe

Contactgegevens

Bergenstraat 13
8691 Beveren Kalsijde
057 300 999
E-mail: ronald.verstaete@telenet.be
https://www.samana.be

Omschrijving

Samana bekijkt de wereld vanuit het perspectief van mensen met een chronische ziekte en hun mantelzorgers. Dat is ons fundament. En daarop bouwen we met enthousiasme en trots tal van activiteiten en projecten die hun levenskwaliteit willen verbeteren.

Zo wil Samana mensen met een chronische ziekte volwaardig laten deelnemen aan het maatschappelijk leven, waarbij we uitgaan van de totale gelijkwaardigheid tussen alle betrokkenen. Tussen zij die lijden aan een chronische ziekte en diegenen die hen omringen, met name hun mantelzorgers en de duizenden vrijwilligers van onze organisatie.

Die meer dan 25 000 vrijwilligers zijn het hart, de longen en de zintuigen van onze organisatie. Via meer dan 1 100 plaatselijke afdelingen en diverse initiatieven zetten zij zich belangeloos in voor heel Vlaanderen en Brussel.

Om onze doelstelling te realiseren, versterken we de weerbaarheid van mensen met een chronische ziekte en hun mantelzorgers, vertrekkend vanuit vier basispijlers:

Ontmoeten

Via tal van activiteiten, persoonlijke contacten en een gerichte dienstverlening vergroot en versterkt Samana het sociaal netwerk van mensen met een chronische ziekte en hun mantelzorgers. Het ontmoeten van (nieuwe) mensen is nu eenmaal een fundamentele basisbehoefte. En alleen al door die op structurele wijze te vervullen en te stimuleren, bevorderen we de persoonlijke ontwikkeling van de betrokkenen én hun participatie aan het maatschappelijk leven.

Ondersteunen

Samana geeft mensen met een chronische ziekte en mantelzorgers tastbare ondersteuning door het verstrekken van kwalitatieve informatie en praktische bijstand. Via diverse communicatiekanalen, waaronder info-avonden, themawebsites en een eigen tijdschrift, informeren we onze doelgroepen over alle aspecten van hun specifieke situatie. Daarnaast zorgen onze vrijwilligers er bijvoorbeeld voor dat minder mobiele personen ook effectief op onze activiteiten geraken of verzekeren ze respijtzorg voor mantelzorgers.

Versterken

Wie chronisch ziek wordt of in de rol van mantelzorger terechtkomt, heeft naast kwalitatieve informatie en praktische ondersteuning ook vaak nood aan concrete vorming. Voor die mensen organiseert Samana onder andere opleidingen voor het aanleren van nieuwe vaardigheden. Of weerbaarheidstrainingen. En uiteraard versterken we ook onze eigen vrijwilligers met een gepast vormingsaanbod. Daarnaast behartigt Samana op alle beleidsniveaus de belangen van zijn doelgroepen.

Verademen

Wie omwille van een chronische aandoening niet mag of kan gaan werken, heeft alleen maar vrije tijd. Zogezegd. Want onder vrije tijd verstaan we in het algemeen de tijd waarin we even op adem kunnen komen. Zoals het weekend. Of de vakantieperiodes. En ook voor mantelzorgers is vrije tijd in die betekenis niet zo vanzelfsprekend. Er is immers altijd iemand om voor te zorgen. Daarom biedt Samana mensen met een chronische ziekte en mantelzorgers de kans om op verhaal te komen. Om even alle zorgen aan de kant te laten en te verademen. Dat kan gaan van persoonlijke activiteiten, uitstappen in groep, individuele of groepsreizen of het tijdelijk overnemen van de taken van de mantelzorger (respijtzorg).